Proizvodi

Kolenasti priključak za cevi

Kolenasti priključak za cevi

Manometarski priključak za cevi

Manometarski priključak za cevi

Nastavni priključak za cevi

Nastavni priključak za cevi

Navrtka priključak za cevi

Navrtka priključak za cevi

Usečni prsten priključak za cevi

Usečni prsten priključak za cevi

Čaura priključak za crevo

Čaura priključak za crevo

Kolenasti priključak za creva

Kolenasti priključak za crevo

Prav priključak za crevo

Prav priključak za crevo

Priključak za crevo sa spoljnim navojem

Priključak za crevo sa spoljnim navojem

Priključak za crevo za šuplji valjak

Priključak za crevo za šuplji vijak